Disclaimer

Door het bezoek aan en het gebruik van deze website www.df-es.nl verklaart u zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Alle informatie van deze site is van algemene aard en heeft tot doel de gebruiker te informeren over DE FOUW EXECUTIVE SEARCH, er kan echter geen garantie worden gegeven voor het door de bezoeker beoogde resultaat en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks deze zorgvuldigheid kan DE FOUW EXECUTIVE SEARCH niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH kan zonder aankondiging de inhoud wijzigen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de verstrekte informatie op www.df-es.nl.

Het is bezoekers niet toegestaan informatie van deze website (eigendomsrechten) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE FOUW EXECUTIVE SEARCH, anders dan voor eigen gebruik, te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken.

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH aanvaardt tot slot geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze website.