Privacystatement DE FOUW EXECUTIVE SEARCH

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH is een bureau dat actief is in de arbeidsbemiddeling en als doel heeft om klanten én kandidaten te laten groeien door ze bij elkaar te brengen. Daartoe beschikt DE FOUW EXECUTIVE SEARCH over informatie van zowel klanten als kandidaten. DE FOUW EXECUTIVE SEARCH gebruikt persoonsgegevens van klanten en kandidaten zorgvuldig en vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverzameling en -gebruik

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten als arbeidsbemiddelaar, het bemiddelen van kandidaten voor vacatures (tijdelijk en vast) bij opdrachtgevers. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële (toekomstige) als actuele kandidaten voor een functie en van zakelijke relaties van DE FOUW EXECUTIVE SEARCH betreffen. Persoonsgegevens die verwerkt en opgeslagen worden zijn onder andere gegevens uit een cv, e-mail of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleiding, huidige baan of functies uit het verleden, salarisgegevens en door consultants geschreven kandidaat-introducties of gespreksverslagen. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om via e-mail, post of telefonisch berichten te sturen of persoonlijk te contacteren:

  • om kandidaten te informeren over vacatures;
  • om relaties met kandidaten te onderhouden, bijvoorbeeld om ze te raadplegen vanwege hun specifieke kennis;
  • om kandidaten middels persberichten of nieuwsbrieven geïnformeerd te houden;
  • om zakelijke relaties te informeren over nieuws en ontwikkelingen.

De cv-gerelateerde gegevens, schriftelijke kandidaat-introducties en salarisgegevens kunnen ook naar andere potentiële werkgevers gestuurd worden, zowel binnen als buiten de Europese Unie. DE FOUW EXECUTIVE SEARCH werkt in sommige gevallen samen met externe partijen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, assessment-psychologen, trainers of faciliterende partijen als payroll- of reisorganisaties. Dit gebeurt alleen met medeweten vooraf van de betreffende kandidaten.

Wanneer wij daartoe verplicht worden, kunnen wij ook persoonsgegevens ter beschikking stellen aan politie of justitie.

Aangezien het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en elektronisch met DE FOUW EXECUTIVE SEARCH te communiceren, onderkent de gebruiker van deze website dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart hij/zij zich hiermee akkoord.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Als een kandidaat zich inschrijft bij DE FOUW EXECUTIVE SEARCH of expliciet toestemming geeft om zijn/haar persoonsgegevens in onze database te bewaren, is dat een start van een over het algemeen langdurige relatie. Aangezien kandidaten normaliter niet jaarlijks of vaker van baan wisselen, moeten deze persoonsgegevens langere tijd beschikbaar zijn. Om die reden is onze bewaartermijn 5 jaar.

Gegevensbeveiliging

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH spant zich in, samen met haar ICT-leveranciers, om persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Zo is de website van DE FOUW EXECUTIVE SEARCH voorzien van een SSL-certificaat. Het verzenden of ontvangen van gegevens via internet in zijn algemeenheid kan echter nooit volledig veilig gegarandeerd worden. Wij zullen echter strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Recht op inzage

Personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van hun gegevens bij DE FOUW EXECUTIVE SEARCH. Voor het opvragen of het (laten)wijzigen van eigen persoonsgegevens, of het verzoek tot verwijdering uit de database, kan -uitsluitend schriftelijk en met aanvullende identificatie- contact opgenomen worden met DE FOUW EXECUTIVE SEARCH via backoffice@df-es.nl. Het is mogelijk dat hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Cookies

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op de interesses van de gebruiker.

Wijzigingen van dit privacystatement

DE FOUW EXECUTIVE SEARCH behoudt zich het recht voor om het huidige privacystatement te wijzigen in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De laatste versie van ons privacystatement is te vinden op www.df-es.nl.